Blitz nocturn per parelles

Els premis dels tornejos de partides ràpides d'escacs seran els mateixos en cadascuna de les dues sessions que se celebrin, i són acumulables a altres premis que puguin guanyar-se en altres tornejos del Festival d'escacs.

Classificació general:
1r Trofeu
2n Trofeu


Grup B:
Els premis del Grup B no seran acumulables amb els de la classificació general.

1r Trofeu
2n Trofeu


En cas de no aconseguir-se un mínim de 20 jugadors en algun dels dos tornejos de partides ràpides nocturnes, només rebrà premi el guanyador de la classificació general del torneig. D'haver més de 20 jugadors, però en cas de no aconseguir-se un mínim de 20 jugadors que puguin optar als premis del Grup B en algun dels tornejos de partides ràpides nocturnes, només rebrà premi el guanyador d'aquest Grup B.