Bases del torneig Open

Sistema de joc
Sistema Suís a 10 rondes. Els aparellaments es realitzaran mitjançant el programa Swiss Manager, sent l’equip arbitral el responsable dels mateixos.

Dates i Horaris
Es pot consultar a l’agenda que trobareu en aquesta web.

Ritmo de joc
90 minuts pels primers 40 moviments + 30 minuts per la resta, amb increment de 30 segons per jugada des del primer moviment.

Temps d'espera
30 minuts.

Grups de joc:
S’establiran dos grups de competició:
  • Grup A: obert a tots els jugadors amb llicència FIDE en vigor i ELO FIDE com a mínim de 1700 punts. Vàlid per FEDA i FIDE, i per a l’obtenció de normes internacionals.
  • Grup B: obert a jugadors amb ELO FIDE inferior a 2000 punts i que no hagin superat els 2100 punts d’ELO FIDE en els últims 3 anys. Vàlid per ELO FEDA i FIDE. Jugar en aquest grup serà optatiu: tots els jugadors poden inscriure’s en el Grup A si així ho desitgen.

A part de les restriccions establertes en les bases de cada torneig, l'organització es reserva el dret d'impedir la participació de jugadors en base a altres criteris, com ara baixades brusques en les llistes Elo anteriors a la disputa del torneig, baixades estranyes d'Elo en determinats tornejos, etc.

Normativa específica de participació:
  • Els jugadors no registrats que no avisin a l’Organització amb un mínim de 48 h. d’antelació respecte a l’inici del torneig no seran aparellats
  • Els rellotges es posaran en funcionament a l’hora indicada. A aquells jugadors que no es presentin abans de 60 minuts després de la posada en funcionament se’ls donarà la partida per perduda.
  • Es considerarà que abandona el torneig tot aquell jugador que no es presenti injustificadament a una ronda. Igualment, serà automàticament eliminat del torneig qualsevol jugador que no es presenti a dues rondes consecutives o alternes, encara que hagués pogut tenir justificació. Per poder justificar una incompareixença, el jugador haurà de contactar amb l’Organització del Festival abans de la fi de la ronda a que no hi hagués assistit, de manera que se li pugui aparellar a la ronda següent.
  • No es podrà acordar taules sense el consentiment de l'àrbitre, fins a haver completat els dos jugadors un nombre igual o superior a 30 jugades.


Byes:
Per cada bye o descans sol·licitat s’assignaran zero punts.br/>
Resultats i aparellaments:
En finalitzar cada ronda, i un cop validats per l’equip arbitral, els resultats i classificacions parcials es publicaran en la pàgina web oficial del Festival i al portal d’Internet www.chess-results.com.

Igualment, els emparellaments per a les següents partides seran publicats als mateixos nivells.