Bases pels tornejos partides ràpides

Dates
Es pot consultar a l’agenda que trobareu en aquesta web. La celebració d’aquests tornejos està condicionada al fet que hi hagi un nombre mínim de 50 jugadors.

Horari
Les partides començaran a l'hora indicada a l'agenda esmentada.

Rondes
9 rondes.

Ritme de joc
15 minuts + 10 segons per jugada.

Grups de joc
S’establirà un únic grup de competició.

Tots els jugadors han de tenir llicència FIDE en vigor, ja que el torneig s’avaluarà per ELO FIDE d’escacs ràpid.

Inscripcions:
Les quotes d’inscripció a cadascun dels tornejos nocturns de partides ràpides hauran de ser abonades, com a màxim, a les 16:30 h. del dia de la celebració del torneig.

Tant el saló de joc com els llistats d’inscrits seran publicats a les 9:00 h. del dia de celebració de cada un dels tornejos de partides ràpides tant en la recepció de l’hotel com al bar-restaurant Vento. Els jugadors podran comunicar a l’Organització eventuals errors en aquests llistats com a màxim fins les 18:00 h. del mateix dia de cada un d’aquests esdeveniments.