Open - Premis Grup B

El Festival Internacional d’Escacs Sunway Sitges 2024 repartirà un total de 21.250 en premis, dels quals 4.200 € corresponen al grup B segons s’indica a continuació:

Classificació general
500 € + trofeu 100 €
350 € + trofeu 75 €
250 € + trofeu 10º 50 €
200 €
175 €
150 €
125 €
Trams ELO FIDE
1700-1849 1550-1699 < 1550
200 € 100 € 75 €
150 € 75 € 50 €
100 € 50 € 25 €

Als premis se'ls hi haurà d'aplicar la retenció que marca Hisenda d'acord a la legislació vigent. Per poder cobrar-los, és imprescindible presentar el D.N.I o el passaport.

Els premis de general i tram no seran acumulables: aquells/es jugadors/es que puguin optar a dos premis, rebran el premi de major valor econòmic. En cas de tenir el mateix valor, s'emportarà el premi de franja.

Cada grup ha de tenir almenys 5 participants a cada tram.

Els premis l'import dels quals sigui superior a 1000€ es faran efectius mitjançant transferència bancària.