Partides ràpides nocturnes

Els premis dels tornejos de partides ràpides d’escacs seran els mateixos en cadascuna de les dues sessions que es celebrin, i són acumulables a altres premis que puguin guanyar-se en altres tornejos del Festival d’escacs.

Classificació general
200 € + trofeu
100 €
50 €
Grup B

Els premis del Grup B no seran acumulables amb els de la classificació general. En cas que un jugador hagués guanyat premi de Grup B i premi de classificació general, se li assignarà el de major import.

100 € + trofeu
75 €
50 €

Chessable Blitz

Classificació general
Membre de Chessable Pro durant 3 mesos + 350 €
Membre de Chessable Pro durant 3 mesos + 250 €
Membre de Chessable Pro durant 3 mesos + 150 €
Millor jugador U2300 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugadora U2300 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugador U2150 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugadora U2150 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugador U2000 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugadora U2000 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugador U1800 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugadora U1800 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugador U1600 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugadora U1600 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugador U1400 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugadora U1400 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugador U1200 50 € en vals per a cursos Chessable
Millor jugadora U1200 50 € en vals per a cursos Chessable

En cas de no arribar-se a un mínim de 20 jugadors en algun dels dos tornejos de partides ràpides nocturnes, només rebrà premi el guanyador de la classificació general del torneig. D’haver més de 20 jugadors, però en cas de no arribar a un mínim de 20 jugadors que puguin optar als premis del Grup B en algun dels tornejos de partides ràpides nocturnes, només rebrà premi el guanyador d’aquest Grup B.