Open - Premis Grup A

El Festival Internacional d'Escacs Sunway Sitges 2024 repartirà un total de 30.050 € en premis, dels quals 23.750 € corresponen al grup A segons s'indica a continuació:

Classificació general
5.000 € + trofeu 500 €
3.000 € + trofeu 400 €
1.500 € + trofeu 10º 300 €
900 € 11º - 12º 200 €
800 € 13º - 15º 100 €
700 €
600 €
Trams ELO FIDE
2300 – 2449 2150 – 2299 2000 – 2149
300 € 200 € 100 €
225 € 150 € 75 €
150 € 100 € 50 €

Als premis se'ls hi haurà d'aplicar la retenció que marca Hisenda d'acord a la legislació vigent. Per poder cobrar-los, és imprescindible presentar el D.N.I o el passaport.

Els premis de general i tram no seran acumulables: aquells/es jugadors/es que puguin optar a dos premis, rebran el premi de major valor econòmic. En cas de tenir el mateix valor, s'emportarà el premi de franja.

Cada grup ha de tenir almenys 5 participants a cada tram.

Els premis l'import dels quals sigui superior a 1000€ es faran efectius mitjançant transferència bancària.