Open - Premis Grup B

El Festival Internacional d’Escacs Sunway Sitges 2024 repartirà un total de 30.050 en premis, dels quals 6.300 € corresponen al grup B segons s’indica a continuació:

Classificació general
1.000 € + trofeu 125 €
750 € + trofeu 125 €
500 € + trofeu 10º 125 €
250 € 11º - 15º 50 €
200 €
175 €
150 €
Trams ELO FIDE
1800 - 1949 1700 - 1799 < 1700
200 € 100 € 75 €
150 € 75 € 50 €
100 € 50 € 25 €

Als premis se'ls hi haurà d'aplicar la retenció que marca Hisenda d'acord a la legislació vigent. Per poder cobrar-los, és imprescindible presentar el D.N.I o el passaport.

Els premis de general i tram no seran acumulables: aquells/es jugadors/es que puguin optar a dos premis, rebran el premi de major valor econòmic. En cas de tenir el mateix valor, s'emportarà el premi de franja.

Cada grup ha de tenir almenys 5 participants a cada tram.

Els premis l'import dels quals sigui superior a 1000€ es faran efectius mitjançant transferència bancària.