Partides ràpides nocturnes

Els premis dels tornejos de partides ràpides d’escacs seran els mateixos en cadascuna de les dues sessions que es celebrin, i són acumulables a altres premis que puguin guanyar-se en altres tornejos del Festival d’escacs.

Classificació general
200 € + trofeu
100 €
50 €
Grup B

Els premis del Grup B no seran acumulables amb els de la classificació general. En cas que un jugador hagués guanyat premi de Grup B i premi de classificació general, se li assignarà el de major import.

100 € + trofeu
75 €
50 €

En cas de no arribar-se a un mínim de 20 jugadors en algun dels dos tornejos de partides ràpides nocturnes, només rebrà premi el guanyador de la classificació general del torneig. D’haver més de 20 jugadors, però en cas de no arribar a un mínim de 20 jugadors que puguin optar als premis del Grup B en algun dels tornejos de partides ràpides nocturnes, només rebrà premi el guanyador d’aquest Grup B.

Chessable Blitz

Classificació general
350 €
250 €
150 €
Grup B
350 € en vals per a cursos Chessable.
250 € en vals per a cursos Chessable.
150 € en vals per a cursos Chessable.